ผลงานทั้งหมด รับออกแบบโลโก้บริษัท

ออกแบบโลโก้ บริษัทขนส่งสินค้า ชวนเจริญ ขนส่ง จำกัด

ออกแบบโลโก้ บริษัทขนส่งสินค้า ชวนเจริญ ขนส่ง จำกัด

ทางทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท ชวนเจริญ ขนส่ง จำกัด โดยใช้ตัว C จากชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ Chuancharoen Transport มาดัดแปลงเป้นสัญลักษณ์ด้านบนโดยความต้องการในเบื้องต้นของลูกค้านั้นต้องการให้โลโก้ดูน่าเชื่อถือและบ่งบอกถึงความฉับไวและมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางทีมงานจึงออกแบบให้คล้ายตัว C มีปีกเพื่อบ่งบอกถึงความฉับไวในการจัดส่งสินค้า

Author

growsproject@gmail.com