ออกแบบโลโก้ TN ESTATE

TN ESTATE เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่ดินเป็นโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวสูงเน้นเป็นคอนโด 8 ชั้น ติดรถไฟฟ้า ในแบบ modern resort อยากได้โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ ทางทีมงานจึงออกแบบสัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายตึกที่เรียงตัวสูงขึ้นมีการเลือกใช้โทนสีที่ดูแล้วน่าเช่อถือและดูสากล

Author

growsproject@gmail.com