โลโก้บริษัท CKP

บริษัท CKP มีชื่อเต็มว่า CKP Premium Design intertrading co.,ltd. เป็นบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบ Premium Design โดยการออกแบบโลโก้บริษัทในครั้งนี้ ทีมงานการฟิกของเราต้องการใช้ ฟ้อน ckp ให้ผสานกัน โดยใช้โทนสีฟ้าคราม กับลูกเล่นของวลกลมซ้อน ให้สื่อถึงกระบวนการคิดที่ซับซ้อนหลายหลาย จึงเป็นที่มาของโลโก้ ckp มา ณ ที่นี้

Author

growsproject@gmail.com